IT

Språkits verksamhetskonsult erbjuder följande tjänster inom IT-området

  • Förvaltningsetablering samt utveckling av organisationens förvaltningsmodell
  • Utbildningar och mentorsskap i systemförvaltning
  • Utbildningar och mentorsskap i modeller och metoder inom IT-området (förvaltningsmodeller, ITIL)
  • Processanalys och processutveckling
  • Kravfångst och kravhantering
  • Projektledning av projekt för utveckling och införande av system
  • Skriva användardokumentation och manualer