Språk

Språkits språkkonsult erbjuder följande tjänster inom språk och kommunikation

 • Kundanpassade utbildningar om språk och skrivande
 • Coacha skribenter
 • Ta fram och förankra riktlinjer för olika texttyper, exempelvis “Kommunicera effektivt via e-post”
 • Ta fram skrivhandledningar och riktlinjer för er organisation
 • Analys och utvärdering av organisationens skrivprocesser
 • Kommunikationsstrategi
 • Nyhetsbrev och andra återkommande utskick
 • Utbildningar i retorik och presentationsteknik
 • Textgranskning
 • Korrekturläsning
 • Översättning från engelska till svenska

Språkit erbjuder följande kurser:

 • Kundkommunikation och affärsmannaskap
 • Effektiva texter
 • Klarspråk och skrivande i offentlig sektor
 • Retorik och presentationsteknik

Samtliga kurser finns i olika nivåer. Nivåerna är introduktionsföreläsning, fördjupad introduktion (halvdag), grundkurs (heldag) och fördjupande flerdagskurs. Flerdagarskursen kan hållas samman eller fördelas vid flera tillfällen.