Språkits uppdrag

Skolverket – språkkonsult
Språkgranskning, korrekturläsning och redigering av texter till Läslyftet.
Kontaktpersoner: Ulrica Andersson, Tove Mejer

SIS – översättare
Översättning från svenska till engelska av vägledande Standard för Hållbar IT (SS 895400:2014).

Yrkeshögskolan – kursansvarig, språkkonsult
Tagit fram och genomfört kursen “Kundkommunkation och affärsutveckling” för blivande Webbutvecklare. Kursen omfattar momenten:

  • muntlig kommunikation (retorik och presentationsteknik)
  • skriftlig kommunikation (skrivande i yrkeslivet)
  • försäljning
  • förhandling
  • affärsmannaskap
  • konsultrollen.

Kursen genomfördes under 5 kalenderveckor omfattande full tid för studenterna, på uppdrag av Ackebrink

Rikspolisstyrelsen – språkkonsult
Heldagssemiarier för ett antal grupper vid Rikspolisstyrelsens serviceenhet. Utbildningen centrerades kring myndighetssvenska och under dagen varvades genomgångar och diskussioner kring språk och skrivande på myndighet. Deltagarna fick även möjlighet att arbeta om ett antal interna texter med utgångspunkt i texter de skriver i sitt dagliga arbete.
Kontaktperson: Kjell-Göran Hansi

Riksdagen – språkkonsult
När Riksdagsförvaltningens startade sitt klarspråksprojekt genomfördes en nollmätning. Mätningen bestod av flera delar (textanalys, enkät och intervjuer) och Åsa Bäcklin ansvarade för att genomföra en analys och utvärdering av skrivprocesserna inom förvaltningen. Analysen bygger på intervjuer där skribenter fick svara på ett antal frågor om sin skrivprocess och vilka verktyg de använder. Modellen som ligger till grund för intervjuer och analys används även för att tydliggöra och vidareutveckla processer inom IT-området och har anpassats något för att ge relevanta svar för en skrivprocess. Analysen visar hur processerna ser ut idag och pekar på möjliga effektiviseringar. Rapporten ger även förslag till aktiviteter i klarspråksprojektet för att stärka kompetensen i olika verktyg som kan vara till nytta i processen. Analysen och utvärderingen gjordes i samarbete med Expressiva AB som fått i uppdrag av Riksdagsförvaltningen att genomföra nollmätningen.
Kontaktperson: Anneli Hagman

CGI – språkkonsult
Halvdagsseminarium i att skriva effektiva texter för ett antal anställda vid två verksamhetsorter. Halvdagen fylldes med tankar och diskussioner om språk och skrivande i IT-världen med särskilt fokus på e-post. Deltagarna arbetade även om struktur och innehåll i en text som skrivits internt.
Kontaktperson: Sven Wallgren

Täby Sim – språkkonsult
Ny, omarbetad struktur och nya texter om simverksamheten och de olika baden till föreningens webbsida. När de nya texterna togs fram låg fokus vid att samla information som hör ihop på ett och samma ställe, för att göra texterna lättare att förstå och presentera all information i rätt sammanhang. Jag översatte sedan de nya texterna till engelska.
Kontaktperson: Marie Eriksson

IDG Webbdagarna – föreläsare
Föreläsare vid Webbdagarna 2014 i Luleå. Föredraget “Kommunicera med rätt språk i de digitala kanalerna” fokuserar på de hinder som kan stå i vägen för att du ska nå ut med ditt budskap. Egentligen skiljer sig inte digitala och traditionella kanaler åt när det kommer till språket. I digitala kanaler är det dock viktigt att ta sig tid, de är snabba medier men man måste ändå tänka efter innan man skriver (fel i digitala kanaler sprider sig ju också fortare…).

Sundsvall42 – föreläsare
Förvaltningen – pappersprodukt eller verkstad?
Intresset för förvaltning ökar, alla söker modeller och metoder för att driva förvaltningen på ett effektivt sätt. Många är exemplen där man kört igång med stor entusiasm men sedan kört i diket. En etablerad modell är viktig men den viktigaste pusselbiten för att få verkstad är kommunikation. Hur man skapar man då en förvaltning som kan kommunicera? Vi tittar på verktyg och kanaler samt lär oss känna igen en del fällor som är lätta att falla i.

Luleå Science Park – föredragshållare
Föredragshållare med föredraget “Effektiv och tydlig affärskommunikation” som fokuserar på utmaningarna att nå dina kunder i den dagliga kommunikationen, den som vanligen sker via e-post. Effektiv affärskommunikation sker genom texter av god kvalitet, fokus för skribenten ska vara: “gör dig inte smart – gör dig förstådd”.

Norrbottens Gratistidningar – frilansskribent
Skriver redaktionella annonser och artiklar för Norrbottens gratistidningar med publicering i Luleå, Piteå och Boden. Vid behov fotograferar jag som komplement till texterna.
Kontaktperson: Peder Gidlund/Mikael Arvidsson

Skellefteå Kraft AB – verksamhetskonsult
Projektledare och tillförordnad förvaltningsledare. Uppdraget innebär att bygga upp en Informationsförvaltning med fokus på processer, rutiner och systemstöd för arkivering och dokumenthantering.
Kontaktperson: Joachim Nordin.

Skellefteå Kraft AB – verksamhetskonsult
Utvecklat anpassad förvaltningsmodell för systemförvaltning. Etablerat ett första urval förvaltningar med modellen som bas. Fungerar löpande som stöd och mentor till internt ansvariga för etablering och modell. Även projektansvarig vid införandet av flera mindre stödsystem i verksamheten, vid införandet har även förvaltningen byggts upp parallellt med projektet. Utbildningar i systemförvaltning och ITIL för IT-verksamheten.
Kontaktperson: Torbjörn Lindholm

IBC Euroforum – verksamhetskonsult
Anlitad som föredragshållare och ansvarig för kursen Application Management, en bred grundutbildning i alla aspekter av systemförvaltning (inkl modeller och metoder). Kursen har genomförts både som öppen kurs och som företagsintern.
Kontaktperson: Gabriella Nilhammer